LOGO
 


 
 
Znajdź swoje biuro   Halo, tu MNI Centrum Usług   Surfuj z nami

Aktualności


Szanowni Państwo,

w wyniku wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu oraz zmieniające dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii (dalej Rozporządzenie), zmianie uległ regulamin wykonania usług telekomunikacyjnych.

Celem zmian w regulaminie jest jasne i zrozumiałe wyjaśnienie wpływu parametrów jakości świadczonych usług na usługę dostępu do sieci Internet, w tym na korzystanie z treści, aplikacji i usług oraz wskazanie minimalnych i maksymalnych prędkości pobierania i wysyłania danych. Zmiany wynikają wyłącznie i bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i nie zmieniają warunków cenowych oraz parametrów jakościowych świadczonych na Państwa rzecz usług. 

W związku z powyższym informujemy...

2016.03.28

Cookies
 

   Dokumenty | Płatności | O firmie | Dla operatorów | Wskaźniki jakości | Kontakt | Udogodnienia dla niepełnosprawnych | Płatności eCard |    

 
Infolinia: *777, 801 051 051, 48 384 06 16